<optgroup id="02i8o"></optgroup>
<optgroup id="02i8o"></optgroup><center id="02i8o"><xmp id="02i8o">
<optgroup id="02i8o"><div id="02i8o"></div></optgroup>
<center id="02i8o"></center>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<optgroup id="02i8o"><wbr id="02i8o"></wbr></optgroup>

Nvidias Integritetspolicy

Uppdaterad 26 maj 2020

Vi lovar att skydda din integritet. Vi samlar endast in personuppgifter i tillverknings- eller f?rb?ttringssyfte, eller med ditt tillst?nd. Vi s?ljer aldrig dina uppgifter.

囗交口爆国产在线视频

Du har f?ljande r?ttigheter:

 • R?tt till ?tkomst. Du kan se vilka uppgifter vi har samlat in om dig n?r du vill.
 • R?tt till dataportabilitet. Dina personuppgifter tillh?r dig. Du kan kopiera och beg?ra ut dem n?r du vill.
 • R?tt till radering. Vi raderar dina personuppgifter n?r du vill.
 • R?tt att g?ra inv?ndningar eller begr?nsa anv?ndningen. Vi slutar att anv?nda dina uppgifter om du vill det.
 • R?tt till icke-diskriminering. Du har r?tt till icke-diskriminerande behandling n?r du ut?var dina integritetsr?ttigheter.
 • R?tt att l?mna in klagom?l. Vi skyddar din integritet och r?ttar oss efter dina val. Du r?tt att l?mna in klagom?l till dataskyddsmyndigheten i din region om du ?r missn?jd med v?rt agerande.

Kunder med konton p? NVIDIA.com kan bes?ka privacy.nvidia.com f?r att enkelt ut?va n?gon av dessa r?ttigheter. NVIDIA-utvecklare, f?retagspartners och allm?nheten kan kontakta oss p? privacy@nvidia.com.

Spelprodukter Och Tj?nster

Vi samlar in personuppgifter f?r att tillhandah?lla m?nga av v?ra spelprodukter och tj?nster. Detta ?r en ?versikt ?ver vilka typer av data vi samlar in och hur vi anv?nder dessa. Bes?k privacy.nvidia.com f?r att f? mer information om specifika produkter och tj?nster fr?n NVIDIA.

Typer av data. Vi kan be om personlig information n?r du handlar i NVIDIAs onlinebutik eller n?r vi beh?ver konfigurera GeForce Experience, GeForce NOW och SHIELD TV. Vi ber aldrig om fler uppgifter ?n vi beh?ver beroende p? vilka produkter och tj?nster du anv?nder. Om du inte vill dela dina uppgifter kanske du inte kan anv?nda vissa av v?ra produkter, eller s? fungerar de inte lika bra. H?r ?r n?gra av de uppgifter som vi kan beh?va:

 • Din kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och leveransadress, s? att vi kan kontakta dig eller skicka produkter som du har best?llt.
 • Ditt f?delsedatum och i vilket geografiskt omr?de du bor, s? att vi kan efterleva lokal lagstiftning.
 • Information om din enhet och dina n?tverkskonfigurationer, hur du anv?nder v?ra produkter eller tj?nster (inklusive programvaran du anv?nder) och information om hur ditt system fungerar, s? att vi kan optimera maskinvaru- och programvarukonfigurationer.

Ytterligare uppgifter kan hj?lpa oss att f?rb?ttra v?ra produkter. Beroende p? vilka produkter du anv?nder kan vi beg?ra dina fel- eller kraschdata s? att vi kan hitta och ?tg?rda buggar. Men vi kommer inte att samla in denna information om du inte samtycker.

Anv?ndningsomr?den f?r data. Vi anv?nder personuppgifter f?r att kontakta dig, skicka produkter till dig, efterleva lokal lagstiftning, optimera dina maskinvaru- och programvarukonfigurationer och ?tg?rda buggar. Vi anv?nder ocks? personuppgifter f?r v?ra legitima intressen i aff?rsprognoser, anv?ndningsanalys och utveckling av nya produkter.

Slutligen, och endast om du samtycker, anv?nder vi personuppgifter f?r att ge dig rekommendationer. Vi kan till exempel anpassa din upplevelse p? NVIDIA.com baserat p? de spel du spelar, eller s? kan vi anpassa NVIDIA-annonsering f?r att marknadsf?ra inneh?ll som du har interagerat med tidigare.

NVIDIA-webbplatser

Om du bes?ker n?gon av v?ra NVIDIA-webbplatser kan vi eller v?ra utomst?ende partners samla in uppgifter med hj?lp av cookies, webbsignaler eller loggfilinformation. Du hittar mer information i v?r Cookies-policy. H?r ?r n?gra av de uppgifter vi kan samla in:

 • Typ av webbl?sare, enhetstyp, URL-adresser, IP-adresser eller typ av operativsystem f?r att f?rb?ttra v?r webbplats, f?rhindra bedr?geri, f?rst? hur bes?kare anv?nder v?r webbplats och tillhandah?lla personanpassat inneh?ll.
 • Geolokaliseringsuppgifter f?r att f? reda p? var anv?ndare bor och f?r att tillhandah?lla inneh?ll som ?r s?rskilt framtaget dessa platser.
 • Cookiedata f?r att personanpassa v?r webbsida eller skicka ut relevant reklam.

Integritetspolicy F?r Barn

Vi ?r s?rskilt varsamma n?r vi skyddar integriteten f?r de barn som anv?nder v?ra produkter och tj?nster. NVIDIAs integritetspolicy f?r barn inneh?ller mer information.

Aff?rsrelationer

Vi samlar in personuppgifter fr?n potentiella och nuvarande utvecklare och f?retagspartners f?r att kommunicera om f?retagets produkter och tj?nster. Vi samlar till exempel in aff?rskontaktuppgifter som ditt namn, kontaktinformation, associerad organisation och vilka typer av produkter och tj?nster som du har visat intresse f?r.

Vi v?rdes?tter v?ra f?retagspartners integritet. Kontakta oss direkt p? privacy@nvidia.com om du vill ut?va n?gon av dina integritetsr?ttigheter.

Datadelning Och Datalagring

Vi delar vissa personuppgifter med andra f?retag om de beh?ver uppgifterna f?r att tillhandah?lla tj?nster ? v?ra v?gnar. Vi delar endast det som ?r n?dv?ndigt f?r tj?nsten, vi s?ljer aldrig personuppgifter och vi tar fullt ansvar f?r hur dina personuppgifter anv?nds.

S? h?r delar vi data:

 • Om du best?ller en produkt fr?n oss delas dina kontaktuppgifter med v?ra fraktleverant?rer s? att din best?llning kan genomf?ras.
 • Om du bes?ker v?ra diskussionsforum online delas din anv?ndarprofil med en teknisk leverant?r f?r att hantera funktioner som inneh?llsmoderering och kontohantering.
 • Om du ?r inloggad p? en NVIDIA-webbplats eller onlinetj?nst och har valt att se rekommendationer delas dina personuppgifter med en teknisk leverant?r f?r att ditt inneh?ll ska kunna anpassas.

Om du ?r f?retagskund eller utvecklare, eller om du registrerar dig f?r litteratur, konferenser eller webbinarier fr?n NVIDIA, kan din kontaktinformation delas med en f?retagspartner s? att de kan kommunicera med dig om produkter eller tj?nster fr?n NVIDIA.

Vi tar ocks? emot personuppgifter som delas av andra f?retag som tillhandah?ller identitetsberikning. Vi anv?nder denna information, till exempel din befattning fr?n LinkedIn, f?r att komplettera personuppgifterna vi f?r fr?n dig, och f?r att visa dig mer personligt webbplatsinneh?ll om du har valt att f? rekommendationer.

Gr?ns?verskridande data?verf?ring. NVIDIA ligger i Kalifornien, och i de flesta fall m?ste vi p? ett s?kert s?tt ?verf?ra och lagra din information i USA. F?r att uppfylla dataskyddskraven efterlever vi best?mmelserna i sk?lden f?r skydd av privatlivet i EU, USA och Schweiz, och som verkst?lls av amerikanska Federal Trade Commission. Detta inneb?r att vi f?ljer principerna i sk?lden f?r skydd av privatlivet g?llande information, val och ansvar f?r vidare?verf?ring, s?kerhet, dataintegritet, syftesbegr?nsning, ?tkomst, regress, verkst?llande och ansvarsskyldighet. Vi ?r personuppgiftsansvarig och har fortsatt ansvar f?r alla dina personuppgifter som delas med tredje part och behandlas ? v?ra v?gnar.

NVIDIA har f?rbundit sig att samarbeta med panelen som inr?ttats av EU:s dataskyddsmyndigheter och FDPIC (den federala schweiziska kommission?ren f?r dataskydd och informationss?kerhet) vid ol?sta klagom?l p? sk?lden f?r skydd av privatlivet ang?ende data som ?verf?rts fr?n EU och Schweiz. Under vissa omst?ndigheter kan du beg?ra ett bindande skiljedomsf?rfarande f?r att l?sa eventuella klagom?l. Vi omfattas av USA:s lagstiftning, och det kan h?nda att vi m?ste l?mna ut uppgifter till brottsbek?mpande organ i USA. Om du vill veta mer om sk?lden f?r skydd av privatlivet kan du bes?ka amerikanska Handelsministeriets webbplats om sk?lden f?r skydd av privatlivet:  https://www.privacyshield.gov. Mer information om v?r certifiering g?llande sk?lden f?r skydd av privatlivet hittar du p?: https://www.privacyshield.gov/list.

Datalagring. Vi lagrar dina personuppgifter s? l?nge som din interaktion med oss fortg?r (t.ex. via e-post, webbplatsbes?k, inloggningar eller evenemangsn?rvaro). Vi raderar kund- och f?retagspersonuppgifter n?r det inte har f?rekommit n?gon interaktion med oss p? ?ver fem ?r.

Du har ?ven r?tt att ut?va din r?tt till radering vid vilken tidpunkt som helt. Kunder med konton p? NVIDIA.com kan beg?ra radering av personuppgifter genom att bes?ka privacy.nvidia.com. Utvecklare, f?retagspartners och allm?nheten kan beg?ra radering av personuppgifter genom att kontakta oss p? privacy@nvidia.com.

Insamling Av Offentliga Data

Vi samlar in offentligt tillg?ngliga data i syfte att st?dja v?ra projekt inom sj?lvk?rande fordon (Autonomous Vehicle, AV) och artificiell intelligens (Artificial Intelligence, AI). AV- och AI-teknik kr?ver ?tkomst till stora m?ngder data av h?g kvalitet f?r att kunna l?ra sig att uppfatta, kategorisera och navigera bland m?nniskor, objekt och milj?er. Det ?r avg?rande f?r oss att samla in offentliga data f?r att kunna s?kerst?lla en s?ker, tillf?rlitlig och korrekt utveckling. Bild- och videomaterial som samlas in anv?nds uteslutande f?r dessa AV- och AI-projekt, och varken anv?nds eller kopplas till anv?ndarprofiler f?r v?ra ?vriga produkter och tj?nster.

Vi samlar in f?ljande offentligt tillg?ngliga data:

 • Offentliga bild-, ljud-/video- och unders?kningsdata (t.ex. lidar-/radardata) kring v?ra NVIDIA-identifierade fordon, s? att vi kan tr?na AV- och AI-modellerna att uppfatta, kategorisera och navigera p? allm?nna v?gar och andra utrymmen p? ett s?kert och tillf?rlitligt s?tt.
 • Offentligt licensierade eller icke-upphovsr?ttsskyddade bilder av personer, ansikten eller f?rem?l, s? att vi kan tr?na v?ra AI-modeller att kategorisera inneh?llet i dessa bilder p? ett tillf?rlitligt och korrekt s?tt.
 • Offentliga bilder och offentliga ljud-/videoklipp fr?n tydligt angivna platser, s? att vi kan tr?na v?ra AI-modeller att kategorisera m?nniskor, ansikten och offentliga incidenter som olyckor eller billarm.

Vi delar ibland offentligt tillg?ngliga data med f?retagspartners som ocks? utvecklar AV- och AI-teknik. Om vi delar offentliga data kr?ver vi att v?ra partners strikt f?ljer denna sekretesspolicy, inklusive dess begr?nsningar av hur s?dana data anv?nds, delas och lagras.

Vi lagrar offentliga data s? l?nge det utg?r ett st?d f?r v?ra AV- och AI-projekt. Om du tillh?r allm?nheten och vill ut?va n?gon av dina integritetsr?ttigheter kan du kontakta oss direkt p? privacy@nvidia.com.

Kontakta Oss

Om du har fr?gor eller ?r auktoriserad representant och vill g?ra en beg?ran p? uppdrag av en konsument enligt Kaliforniens konsumentskyddslagstiftning (California Consumer Privacy Act, CCPA) skickar du ett e-postmeddelande till v?rt dataskyddsombud p? privacy@nvidia.com.

Du kan ?ven skriva till oss p?:

ATTN: Data Privacy Officer
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051, USA

Uppdateringar av denna policy l?ggs upp p? privacy.nvidia.com. Vid betydande uppdateringar meddelas du direkt.