<optgroup id="02i8o"></optgroup>
<optgroup id="02i8o"></optgroup><center id="02i8o"><xmp id="02i8o">
<optgroup id="02i8o"><div id="02i8o"></div></optgroup>
<center id="02i8o"></center>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<optgroup id="02i8o"><wbr id="02i8o"></wbr></optgroup>

Jetson Nano

Modern Yapay Zekan?n Gücünü Milyonlarca Cihaza Getiriyoruz

囗交口爆国产在线视频

NVIDIA Jetson Nano, kü?ük, dü?ük maliyetli, dü?ük gü?lü milyonlarca yeni Yapay Zeka sisteminin geli?tirilmesini sa?l?yor. Giri? düzeyi A? üzerinden Video Kay?t Cihazlar? (NVR), ev robotlar? ve tam analiz becerileri olan ak?ll? a? ge?itleri de dahil olmak üzere, tümle?ik IoT uygulamalar?n?n yeni dünyalar?na kap? a??yor. 

  • BOYUT
  • PERFORMANS
  • Gü?

YAPAY ZEKADA YEN? B?R BOYUT

Yaln?zca 70 x 45 mm olan Jetson Nano modülü, en kü?ük Jetson cihaz?d?r. Bu üretilmeye haz?r Modülde Sistem (SOM), ak?ll? ?ehirlerden robot bilimine kadar bir?ok sekt?rde, son teknoloji cihazlara yapay zeka ekleme konusunda büyük sonu?lar sunar.

YüKSEK HESAPLAMA PERFORMANSI

Jetson Nano, modern yapay zeka algoritmalar?n? h?zl? bir ?ekilde ?al??t?rmak i?in 472 GFLOP sunar. Birden ?ok sinir a??n? paralel olarak ?al??t?r?p yüksek ??zünürlüklü birka? sens?rü e? zamanl? olarak i?leyerek, giri? düzeyi A? üzerinden Video Kay?t Cihazlar? (NVR), ev robotlar? ve tam analiz becerileri olan ak?ll? a? ge?itleri gibi uygulamalar i?in uygun hale getirir. 

Dü?üK Gü? ?HT?YACI

Jetson Nano, son teknoloji ile yenilik getirmeniz i?in sizi ?zgür k?lar. Yaln?zca 5 ila 10 watt ile gü?lü ve etkili yapay zeka, bilgisayar g?rüntüsü ve yüksek ba?ar?ml? hesaplama deneyimini ya?ay?n.

NVIDIA Jetson Nano Module

CEP BOYUNDA BüYüK PERFORMANS MODüLü

NVIDIA Jetson Nano modules are available from distributors worldwide.

AI ALIN, AI ??RENIN, AI YARATIN

Yapay zeka ile performans?n?z? art?rmak ve h?zlanmak i?in ihtiyac?n?z olan ara?lara ve ilhama sahip olun.

Jetbot ile Yapay Zekan?z? Harekete Ge?irin

JETBOT ?LE YAPAY ZEKANIZI HAREKETE GE??R?N

Yapay Zeka ile desteklenir. Jetson Nano ile gü?lendirilir.

Tüm Jetson Nano ürünlerine G?z At?n

  • GENEL BAKI?
  • ?ZELL?KLER

NVIDIA? Jetson Nano? Geli?tirici Kiti; g?rüntü s?n?fland?rma, nesne alg?lama, segmentasyon ve konu?ma i?leme gibi uygulamalar i?in birden ?ok n?ral a?? ?al??t?rman?za imkan tan?yan kü?ük, gü?lü bir bilgisayard?r. Tümünü 5 watt’a kadar dü?ük gü?lerde ?al??an, kullan?m? kolay bir platformda elde edebilirsiniz.

Tüm NVIDIA Jetson Nano ürünleri hakk?nda detayl? bilgi i?in lütfen buraya t?klay?n.

Geli?tirici Kiti Teknik ?zellikleri
GPU  128 ?ekirdekli Maxwell
CPU  1,43 GHz'de d?rt ?ekirdekli ARM A57
Bellek 4 GB 64 bit LPDDR4 25,6 GB/s
Depolama microSD (modüle dahil de?ildir)
Video Kodlama 30'da 4K | 30'da 4x 1080p | 30'da 9x 720p (H.264/H.265)
Video Kod ??zümü 60'ta 4K | 30'da 2x 4K | 30'da 8x 1080p | 30'da 18x 720p | (H.264/H.265)
Kamera 2x MIPI CSI-2 DPHY ?eridi
Ba?lanabilirlik Gigabit Ethernet, M.2 Key E
Ekran HDMI ve DP
USB 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
Di?erleri GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
Mekanik 100 mm x 80 mm x 29 mm

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson Nano Developer Kit
  • GENEL BAKI?
  • ?ZELL?KLER

Jetson AGX Xavier modülü, 10 watt’a kadar dü?ük gü?te ?al??an ve saniyede 32 TOP'ye kadar i?lem olana?? sa?layan yapay zeka destekli otonom makineleri mümkün k?lar. Dünyan?n lider yapay zeka hesaplama platformunun bir par?as? olarak, NVIDIA’n?n geli?tiricilerin n?ral a?lar? h?zl?ca e?itmesine ve da??tmas?na imkan tan?yan zengin yapay zeka ara?lar? ile i? ak??lar?ndan yararlan?r.

Technical Specifications
GPU NVIDIA Maxwell? ? mimarisi ve 128 NVIDIA CUDA? ? ?ekirde?i
CPU Quad-core ARM?? Cortex??-A57 MPCore i?lemci
Bellek 4 GB 64-bit LPDDR4
Depolama 16 GB eMMC 5.1 Flash
Video Kodlama 1x 4K @ 30 (HEVC)
Video Decode 1x 4K @ 60 (HEVC)
Kamera 12 ?erit (3x4 veya 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps)
Ba?lanabilirlik Gigabit Ethernet
Ekran HDMI 2.0 veya DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 e? zamanl?
UPHY 1 x1/2/4 PCIE, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0
I/O 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, GPIOs
Boyut 69,6 mm x 45 mm
Mekanik 260 pinli kenar konnekt?rü

 ?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson Nano Module