<optgroup id="02i8o"></optgroup>
<optgroup id="02i8o"></optgroup><center id="02i8o"><xmp id="02i8o">
<optgroup id="02i8o"><div id="02i8o"></div></optgroup>
<center id="02i8o"></center>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<noscript id="02i8o"></noscript>
<optgroup id="02i8o"><wbr id="02i8o"></wbr></optgroup>

Jetson Store

Tüm Jetson Nano ürünlerine G?z At?n

囗交口爆国产在线视频
 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

NVIDIA? Jetson Nano? Geli?tirici Kiti; g?rüntü s?n?fland?rma, nesne alg?lama, segmentasyon ve konu?ma i?leme gibi uygulamalar i?in birden ?ok n?ral a?? ?al??t?rman?za imkan tan?yan kü?ük, gü?lü bir bilgisayard?r. Tümünü 5 watt’a kadar dü?ük gü?lerde ?al??an, kullan?m? kolay bir platformda elde edebilirsiniz.

Tüm NVIDIA Jetson Nano ürünleri hakk?nda detayl? bilgi i?in lütfen buraya t?klay?n.

Geli?tirici Kiti Teknik ?zellikleri
GPU  128 ?ekirdekli Maxwell
CPU  1,43 GHz'de d?rt ?ekirdekli ARM A57
Bellek 4 GB 64 bit LPDDR4 25,6 GB/s
Depolama microSD (modüle dahil de?ildir)
Video Kodlama 30'da 4K | 30'da 4x 1080p | 30'da 9x 720p (H.264/H.265)
Video Kod ??zümü 60'ta 4K | 30'da 2x 4K | 30'da 8x 1080p | 30'da 18x 720p | (H.264/H.265)
Kamera 2x MIPI CSI-2 DPHY ?eridi
Ba?lanabilirlik Gigabit Ethernet, M.2 Key E
Ekran HDMI ve DP
USB 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B
Di?erleri GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
Mekanik 100 mm x 80 mm x 29 mm

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson Nano Developer Kit
 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

Jetson AGX Xavier modülü, 10 watt’a kadar dü?ük gü?te ?al??an ve saniyede 32 TOP'ye kadar i?lem olana?? sa?layan yapay zeka destekli otonom makineleri mümkün k?lar. Dünyan?n lider yapay zeka hesaplama platformunun bir par?as? olarak, NVIDIA’n?n geli?tiricilerin n?ral a?lar? h?zl?ca e?itmesine ve da??tmas?na imkan tan?yan zengin yapay zeka ara?lar? ile i? ak??lar?ndan yararlan?r.

Technical Specifications
GPU NVIDIA Maxwell? ? mimarisi ve 128 NVIDIA CUDA? ? ?ekirde?i
CPU Quad-core ARM?? Cortex??-A57 MPCore i?lemci
Bellek 4 GB 64-bit LPDDR4
Depolama 16 GB eMMC 5.1 Flash
Video Kodlama 1x 4K @ 30 (HEVC)
Video Decode 1x 4K @ 60 (HEVC)
Kamera 12 ?erit (3x4 veya 4x2) MIPI CSI-2 DPHY 1.1 (1.5 Gbps)
Ba?lanabilirlik Gigabit Ethernet
Ekran HDMI 2.0 veya DP1.2 | eDP 1.4 | DSI (1 x2) 2 e? zamanl?
UPHY 1 x1/2/4 PCIE, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0
I/O 3x UART, 2x SPI, 2x I2S, 4x I2C, GPIOs
Boyut 69,6 mm x 45 mm
Mekanik 260 pinli kenar konnekt?rü

 ?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson Nano Module

TüM JETSON XAVIER NX üRüNLER?NE G?Z ATIN

 • Genel Bak??
 • ?zellikler

NVIDIA? Jetson Xavier NX? Geli?tirici Kiti u? sistemlere süper bilgisayar performans?n? getiriyor. 10 Watt’a kadar dü?ük gü?lerde ?al??an ve NVIDIA yaz?l?m y???n? ile birden ?ok modal yapay zeka uygulamas? geli?tirmenize olanak sa?layan Jetson Xavier NX modülünü i?erir. Ayr?ca ?imdi u? cihazlar?n?zda daha kolay bir ?ekilde yapay zeka yaz?l?m? geli?tirmek ve da??tmak i?in yerel bulut deste?inden yararlanabilirsiniz.

Geli?tirici kiti, uygulama geli?tirmeye ve optimizasyona y?nelik h?zland?r?lm?? SDK’lar ve en güncel NVIDIA ara?lar? dahil olmak üzere NVIDIA yaz?l?m y???n?n tamam? taraf?ndan desteklenir. AC gü? kayna?? ile birlikte bir Jetson Xavier NX modülü ve referans ta??y?c? kart gelir.

Geli?tirici Kiti Teknik ?zellikleri
GPU NVIDIA Volta? mimarisi
384 NVIDIA(R) CUDA? ?ekirdekli ve 48 Tensor ?ekirdekli
CPU 6 ?ekirdekli NVIDIA Carmel ARM?v8.2 64-bit CPU
6 MB L2 + 4 MB L3
DLA 2x NVDLA motoru
G?rü? H?zland?r?c? 7 Y?nlü VLIW G?rüntü ??lemcisi
Bellek 8 GB 128 bit LPDDR4x 51,2 GB/sn
Depolama microSD (Kart dahil de?ildir)
Video Kodlama 2x 4Kp30 | 6x 1080p 60 | 14x 1080p30 (H.265/H.264)
Video Kod ??zümü 2x 4Kp60 | 4x 4Kp30 | 12x 1080p60 | 32x 1080p30 (H.265)
2x 4Kp30 | 6x 1080p60 |16x 1080p30 (H.264)
Kamera 2x MIPI CSI-2 D-PHY ?eridi
Ba?lanabilirlik Gigabit Ethernet, M.2 Key E (WiFi/BT dahil), M.2 Key M (NVMe)
Ekran HDMI ve DP
USB 4x USB 3.1, USB 2.0 Micro-B
Di?erleri GPIOs, I2C, I2S, SPI, UART
Mekanik 103 mm x 90,5 mm x 34 mm

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson Xavier NX Developer Kit
 • Genel Bak??
 • ?zellikler

Kredi kart?ndan daha kü?ük boyutlara (70x45 mm) sahip ve enerjiyi verimli kullanan Jetson Xavier NX modülü, 21 TOPS (15 W’ta) de?erinde veya 14 TOPS’e (10 W’ta) varan düzeyde sunucu s?n?f? performans sunar. Birden fazla modern n?ral a?? paralel olarak ?al??t?rabilir ve tam yapay zeka sistemlerinin gerektirdi?i, birden ?ok yüksek ??zünürlüklü sens?rden gelen verileri i?leme ?zelli?ine sahiptir. Kullan?labilir yerel bulut deste?i sayesinde u? cihazlarda yapay zeka yaz?l?m? geli?tirmek ve da??tmak her zamankinden daha kolay.

üretime haz?r olan Jetson Xavier NX bütün popüler yapay zeka yap?lar?n? destekler. Bu, yapay zeka i? yüklerini desteklemek i?in daha fazla performansa ihtiya? duyan, ancak boyut, a??rl?k, gü? veya maliyet k?s?tlamas? bulunan u?taki bilgi i?lem cihazlar i?in yeni olanaklar sa?lar.

Modülün Teknik ?zellikleri
Yapay Zeka Performans? 21 TOPS
GPU 48 Tensor ?ekirde?iyle Donat?lm?? 384 ?ekirdekli NVIDIA Volta? GPU
CPU 6 ?ekirdekli NVIDIA Carmel ARM?v8.2 64 bit CPU
6MB L2 + 4MB L3
Bellek 8 GB 128 bit LPDDR4x
51,2 GB/sn
Depolama 16 GB eMMC 5.1
Gü? 10 W|15 W
PCIe 1 x1 (PCIe Gen3) + 1 x4 (PCIe Gen4), toplam 144 GT/s*
CSI Kamera 6 kameraya kadar (sanal kanallar arac?l???yla 24)
14 ?erit (3x4 or 6x2) MIPI CSI-2
D-PHY 1.2 (30 Gb/sn'ye kadar)
Video Kodlama 2x 4Kp30 | 6x 1080p60 | 14x 1080p30 (H.265 & H.264)
Video Kod ??zümü 2x 4Kp60 | 4x 4Kp30 | 12x 1080p60 | 32x 1080p30 (H.265)
2x 4Kp30 | 6x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.264)
Ekran 2 ?oklu mod DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0
DL H?zland?r?c? 2x NVDLA Motoru
G?rü? H?zland?r?c? 7 Y?nlü VLIW G?rüntü ??lemcisi
A? 10/100/1000 BASE-T Ethernet
Mekanik 69,6 mm x 45 mm
260 pinli SO-DIMM konnekt?r

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson Xavier NX Module

Jetson AGX Xavier Geli?tirici Kiti ve Modülleri

 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

NVIDIA Jetson AGX Xavier geli?tirici kiti ile üretim, teslimat, perakende, ak?ll? ?ehirler ve daha fazlas?na y?nelik u?tan uca yapay zeka robotik uygulamalar?n? kolayca olu?turabilir ve da??tabilirsiniz. NVIDIA JetPack ve DeepStream SDK'lar?n?n yan? s?ra CUDA?, cuDNN ve TensorRT yaz?l?m kütüphaneleri taraf?ndan desteklenen kit, hemen ba?laman?z i?in ihtiyac?n?z olan tüm ara?lar? sa?l?yor. üstelik yeni NVIDIA Xavier i?lemciyle desteklendi?inden, kendinden ?nceki NVIDIA Jetson TX2 modelinden 20 kat fazla performans ve 10 kat fazla enerji verimlili?i sunuyor. Jetson AGX Xavier Geli?tirici Kiti’ni kullanmaya bugün ba?lay?n.

Tüm Jetson Xavier ürünleri hakk?nda detayl? bilgi i?in lütfen buraya t?klay?n.

Geli?tirici Kiti Teknik ?zellikleri
GPU Tensor ?ekirde?i ile donat?lm?? 512 ?ekirdek Volta GPU
CPU 8 ?ekirdekli ARM v8.2 64 Bit CPU, 8 MB L2 + 4 MB L3
Bellek 32 GB 256-Bit LPDDR4x | 137 GB/s
Depolama 32 GB eMMC 5.1
Geli?tirici Kiti G/? Modülü Arayüzü Jetson AGX Xavier
PCIe X16 X8 PCIe 4. Nesil / x8 SLVS-EC
RJ45 Gigabit Ethernet
USB-C 2 x USB 3.1, DP (Opsiyonel), PD (Opsiyonel)
1 Ba?lant? Noktas?nda Kapal? Sistem Hata Ay?klama ve Flashing Deste?i
Kamera Konnekt?rü (16x) CSI - 2 ?erit
M.2 Key M NVMe
M.2 Key E PCIe x1 + USB 2.0 + UART (Wi-Fi/LTE i?in) / I2S + DMIC + GPIO'lar
40 Pin Ba?l?k UART + SPI + CAN + I2 C + I2 S + DMIC + GPIOs
HD Ses Ba?l??? Yüksek Tan?ml? Ses
eSTATp + USB 3.0 Type A PCIe x1 K?prü üzerinden SATA + USB 3.0 (PD + 2,5 in? SATA Verileri)
HDMI TypeA HDMI 2.0
μSD/UFS Kart Yuvas? SD/UFS

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson AGX Xavier Developer Kit
 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

Jetson AGX Xavier 8 GB, mevcut Jetson AGX Xavier ile tam donan?m ve yaz?l?m uyumlulu?u sunan dü?ük gü?lü ve dü?ük fiyatl? bir Jetson AGX Xavier teklifidir. Tüm modül i?in maksimum 20 W tüketirken 20 TOPS AI performans? sunan ürün.

Technical Specifications
GPU 384-Core Volta GPU with 48 Tensor cores
DL H?zland?r?c? (2x) NVDLA Engines
CPU 6-core ARM v8.2 64-bit CPU, 6MB L2 + 4MB L3
Bellek 8GB 256-bit LPDDR4x - 85GB/s
Ekran Three multi-mode DP 1.2a/e DP 1.4/HDMI 2.0 a/b
Depolama 32GB eMMC 5.1
G?rü H?zland?r?c? 7-Way VLIW Vision Processor
Video Kodlama 6x 4K @ 30 (HEVC)
Video Kod ??zümü 4x 4K @ 30 (HEVC)
Kamera 16 lanes MIPI CSI-2
8 lanes SLVS-EC
UPHY 3x USB 3.1, 4x USB 2.0
1 x8 or 1 x4 or 1 x2 or 2 x1 PCIe (Gen3)
Di?er UART, SPI, CAN, I2C, I2S, DMIC, GPIOs
Ba?lanabilirlik 10/100/1000 RGMII
Boyut 100 mm x 87 mm
Mekanik 699 pinli Molex Mirror Mex Konnekt?r
Entegre Termal Transfer Plakas?

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson AGX Xavier Module
 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

Jetson AGX Xavier modülü, 10 watt’a kadar dü?ük gü?te ?al??an ve saniyede 32 TOP'ye kadar i?lem olana?? sa?layan yapay zeka destekli otonom makineleri mümkün k?lar. Dünyan?n lider yapay zeka hesaplama platformunun bir par?as? olarak, NVIDIA’n?n geli?tiricilerin n?ral a?lar? h?zl?ca e?itmesine ve da??tmas?na imkan tan?yan zengin yapay zeka ara?lar? ile i? ak??lar?ndan yararlan?r.

Technical Specifications
GPU Tensor ?ekirde?i ile donat?lm?? 512 ?ekirdek Volta GPU
DL H?zland?r?c? (2x) NVDLA Motor
CPU 8 ?ekirdekli ARM v8.2 64 Bit CPU, 8 MB L2 + 4 MB L3
Bellek 32 GB 256-Bit LPDDR4x | 137 GB/s
Ekran HDMI 2.0, eDP1.4, DP HBR3
Depolama 32 GB eMMC 5.1
G?rü H?zland?r?c? 7 Y?nlü VLIW G?rüntü ??lemcisi
Video Kodlama 8x 4K @ 60 (HEVC)
Video Kod ??zümü 12x 4K @ 30 12 bit destek
Kamera (16x) CSI - 2 ?erit
UPHY (8x) PCIe 4. Nesil / (8x) SLVS-EC
(3x) USB 3.1
Tek Hat UFS
Di?er UART, SPI, CAN, I2C, I2S, DMIC, GPIO'lar
Ba?lanabilirlik Gigabit Ethernet
Boyut 87 mm x 100 mm
Mekanik 699 pinli Molex Mirror Mex Konnekt?r
Entegre Termal Transfer Plakas?

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson AGX Xavier Module

Tüm Jetson TX2 ürünlerine G?z At?n

 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

NVIDIA Jetson TX2 Geli?tirici Kiti, Jetson TX2 modül üzerinde yapay zeka süperbilgisayar? i?in donan?m ve yaz?l?m geli?tirebilece?iniz h?zl? ve kolay bir y?ntem sunuyor. Modülün donan?m becerilerini ve arayüzlerini a???a ??kar?yor. Ayr?ca BSP, derin ??renme, bilgisayarla g?rme, GPU hesaplama, ?oklu ortam i?leme kütüphaneleri ve ?ok daha fazlas?n? bar?nd?ran eksiksiz bir SDK olan NVIDIA Jetpack taraf?ndan destekleniyor.

Developer Kit I/Os
PCIe 2. Nesil | 1x4 + 1x1 VEYA 2x1 + 1x2
USB USB 3.0 + USB 2.0
Kamera 6 adede kadar Kamera (2 Hat)
CSI2 D-PHY 1.2 (Hat ba??na 2,5 GB/s)
Ba?lanabilirlik 801.11ac WLAN ve Bluetooth’a ba?lan?r
Depolama 32 GB eMMC
Ekran HDMI
Di?erleri GPIO, I2 C, I2 S, SPI, CAN, UART

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson TX2 Developer Kit
 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

Jetson TX2, tam anlam?yla yapay zeka hesaplamay? uca getiren, 7,5 watt modül üzerinde süperbilgisayard?r. NVIDIA Pascal? ailesi GPU’ya dayan?r ve 8 GB bellek ile 59,7 GB/sn bellek bant geni?li?ine sahiptir. ?ok ?e?itli ürünlere ve form fakt?rlerine entegre edilmesini kolayla?t?ran farkl? standart donan?m arayüzlerini bar?nd?r?r.

Technical Specifications
GPU 256 NVIDIA CUDA ?ekirdekli? NVIDIA Pascal? mimarisi
CPU ?ki ?ekirdekli Denver 2 64 bit CPU ve d?rt ?ekirdekli ARM A57 kompleks
Bellek 8 GB 128-bit LPDDR4
Depolama 32 GB eMMC 5.1
Video Kodlama 2x 4K @ 30 (HEVC)
Video Kod ??zümü/td> 2x 4K @ 30, 12-bit destek
Ba?lanabilirlik Yerle?ik Wi-Fi
Gigabit Ethernet
Kamera 12 lanes MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps)
Ekran HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
UPHY 2. Nesil | 1x4 + 1x1 OR 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0
Boyut 87 mm x 50 mm
Mekanik Termal Transfer Plakal? (TTP) 400 pinli konnekt?r

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson TX2 Module
 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

Jetson TX2 4 GB ile u?taki yeni yapay zeka ?zelliklerini ke?fedin. Bu tümle?ik bilgisayar, n?ral a?lar? Jetson TX1’den iki kat daha fazla hesaplama performans? ya da gü? verimlili?i ile herhangi bir fiyat fark? olmadan ?al??t?rman?za imkan tan?r.

Technical Specifications
GPU 256 NVIDIA CUDA ?ekirdekli? NVIDIA Pascal? mimarisi
CPU ?ki ?ekirdekli Denver 2 64 bit CPU ve d?rt ?ekirdekli ARM A57 kompleks
Bellek 4 GB 128-bit LPDDR4
Depolama 16 GB eMMC 5.1
Video Kodlama 2x 4K @ 30 (HEVC)
Video Kod ??zümü/td> 2x 4K @ 30, 12-bit destek
Ba?lanabilirlik Wi-Fi i?in harici yonga gerekir
Gigabit Ethernet
Kamera 12 lanes MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps)
Ekran HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
UPHY 2. Nesil | 1x4 + 1x1 OR 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0
Boyut 87 mm x 50 mm
Mekanik Termal Transfer Plakal? (TTP) 400 pinli konnekt?r

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson TX2 Module
 • GENEL BAKI?
 • ?ZELL?KLER

Jetson TX2i modüller; dayan?kl? tasar?m, kü?ük form fakt?rü ve azalt?lm?? gü? zarf? sayesinde robotlar, yapay g?rme kameralar? ve ta??nabilir t?bbi ekipmanlar gibi yüksek performansl? u? bilgi i?lem cihazlar? i?in idealdir.

Technical Specifications
GPU 256 NVIDIA CUDA ?ekirdekli? NVIDIA Pascal? mimarisi
CPU ?ki ?ekirdekli Denver 2 64 bit CPU ve d?rt ?ekirdekli ARM A57 kompleks
Bellek 8 GB 128-bit LPDDR4
Depolama 32 GB eMMC 5.1
Video Kodlama 2x 4K @ 30 (HEVC)
Video Kod ??zümü/td> 2x 4K @ 30, 12-bit destek
Ba?lanabilirlik Wi-Fi i?in harici yonga gerekir
Gigabit Ethernet
Kamera 12 lanes MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps)
Ekran HDMI 2.0 / eDP 1.4 / 2x DSI / 2x DP 1.2
UPHY 2. Nesil | 1x4 + 1x1 OR 2x1 + 1x2, USB 3.0 + USB 2.0
Boyut 87 mm x 50 mm
Mekanik Termal Transfer Plakal? (TTP) 400 pinli konnekt?r

?? Ortaklar?ndan Sat?n Al

Jetson TX2 Module

GLOBAL ?? ORTAKLARINDAN SATIN AL

KUZEY VE GüNEY AMER?KA

AVRUPA

ASYA PAS?F?K